SME Bank melancarkan empat skim pembiayaan dengan peruntukan keseluriihan RM770 juta bagi membantu usahawan syarikat perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mengembangkan perniagaan ke peringkat ...

BH - 9 March 2016-web

Source : Berita Harian, 9 March 2016