Kemudahan Pembayaran Balik Pembiayaan SME Bank

Anda boleh membuat pembayaran secara tunai atau cek di 38 rangkaian cawangan kami di seluruh negara. Selain itu, anda juga boleh membuat pembayaran pembiayaan melalui saluran-saluran berikut:

Saluran Pembayaran Pembiayaan

SME Bank Financing Payment Facilities (Table)

**Cek mestilah di atas nama Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad

Maklumat arahan pembayaran hendaklah mengandungi:

i. No. Pelanggan 14 digit ii. Amaun

*Kecuali perbankan Internet

 

Cara pembayaran menggunakan Perbankan Internet

Pemegang Akaun CIMB Clicks
SME Bank Financing Payment Facilities (1)
Pilihan 1: Melalui ‘Transfer – Within CIMB Bank’
SME Bank Financing Payment Facilities (2)
Pilihan 1: Melalui ‘Transfer – Within CIMB Bank’

 

Pemegang Akaun Maybank2u
SME Bank Financing Payment Facilities (3)
Pilihan 1: Melalui ‘Transfer – New Interbank Fund Transfer – Make a one off transfer to CIMB Bank Berhad’
SME Bank Financing Payment Facilities (4)
Pilihan 2: Melalui ‘Bill Payment – All Payee – SME Bank’

 

Pemegang akaun perbankan Internet bank lain

Melalui ‘Fund Transfer’ dari akaun bank Pelanggan menggunakan Interbank Giro atau Instant Transfer atau RENTAS ke CIMB Bank Berhad.

Maklumat arahan pembayaran melalui Internet hendaklah mengandungi:

i. No. Pelanggan 14 digit
ii. No. Telefon
iii. Nama Pelanggan
iv. Amaun
v. *Pengesahan ID penerima – Pilih “No.” (jika berkenaan)