MYS3

Di dalam usaha untuk memberikan bantuan perniagaan secara menyeluruh kepada para usahawan PKS, SME Bank menawarkan My SEED Scheme (MYS3) khusus bagi membantu para usahawan berketurunan India dalam mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan perniagaan sedia ada. Pembiayaan MYS3 boleh digunakan untuk untuk pembelian aset tetap seperti pembelian mesin dan perkakasan serta modal kerja.

Konsep Syariah

Pembiayaan berasaskan Syariah:

  • Commodity Murabahah (Tawarruq)
  • Ijarah Thummal Bai’

Ciri-Ciri Program

MYS3 - Program Features

Had Pembiayaan

Minimum RM1,000,000
Maksimum RM5,000,000

Kelayakan

  1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta 2001 atau Akta Koperasi 1993.
  2. Pemohon yang mempunyai penarafan SCORE 3 dan ke atas.
  3. Pemohon mesti berketurunan India dan memiliki kepentingan syarikat minimum sebanyak 51% serta mepunyai rekod kredit yang baik.
  4. Syarikat mempunyai dana pemegang saham positif.
  5. Terlibat dalam sektor dan industri yang dipromosikan oleh Kerajaan yang dikenalpasti pihak Bank dari masa ke semasa.
  6. Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya selama dua (2) tahun.

 

MYS3 Thumnail
Muat Turun Brosur

 

 pdficon_large Muat Turun Lembaran Maklumat Produk