IBS

Selaras dengan seruan Kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan serta mempromosikan penggunaan IBS (Industrialised Building System) di dalam sektor pembinaan, SME Bank kini menawarkan program pembiayaan IBS Promotion Fund (IBS) untuk pembelian aset tetap, ubah suai kilang atau modal kerja bagi para usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang mengaplikasikan kaedah IBS.

Konsep Syariah

Pembiayaan berasaskan Syariah:
– Commodity Murabahah (Tawarruq)
– Ijarah Thummal Bai’

Ciri-ciri Program

IBS - Program Features

Had Pembiayaan

Minimum RM500,000
Maksimum RM10,000,000

 

Kelayakan

  1. Syarikat mestilah mempunyai Sijil IBS daripada CIDB;atau
  2. Pemaju yang mengaplikasikan kaedah IBS dan telah mendapat kelulusan daripada One Stop Centre (OSC).
  3. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta 2001 atau Akta Koperasi 1993.
  4. Syarikat telah beroperasi minimum selama dua (2) tahun.
  5. Pemohon adalah rakyat Malaysia dan memiliki kepentingan minimum syarikat sebanyak 51%.
  6. Syarikat mempunyai dana pemegang saham positif.
  7. Tiada tindakan undang-undang ke atas para Pengarah atau Syarikat.

 

 IBS Thumnail
Muat Turun Brosur

 

 pdficon_large Muat Turun Lembaran Maklumat Produk