BAP adalah program usaha sama dengan SME Corp. Malaysia dengan objektif menyediakan bantuan kewangan kepada PKS. Ia adalah untuk membantu PKS dalam mengukuhkan perniagaan mereka, membina kapasiti dan keupayaan, dan memudahkan akses kepada pembiayaan.

Ciri-Ciri Program

Kemudahan

 • Pembiayaan Aset Tetap
 • Pembiayaan Modal Kerja

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 90%

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan Minimum RM50,000*
Pembiayaan Maksimum RM1,000000*

Kadar Keuntungan

 • 4% setahun

Tempoh Pembiayaan

Pembelian Aset Sehingga 10 tahun termasuk tempoh pernafasan*
Modal Kerja Sehingga 7 tahun termasuk tempoh pernafasan*

 

Kelayakan

 • Pemohon mestilah syarikat / firma berstatus Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS)
 • Syarikat / Perniagaan yang mendapat penarafan SCORE 2 atau lebih tinggi.
 • Syarikat milik warganegara Malaysia dan mempunyai sekurang-kurangnya 60% pegangan sepanjang tempoh pembiayaan.
 • Pengendali perniagaan sepenuh masa.
 • Syarikat / Perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan

Aspek Kewangan

 • Syarikat adalah solven
 • Akaun Beraudit syarikat untuk 3 tahun terkini.
 • Untuk Milikan Tunggal / Perkongsian, akaun pengurusan terkini adalah diterima

 

*Tertakluk kepada terma & syarat

 

icon
Download Brochure