Antara perkara penting dan perlu diketahui sebelum memulakan perniagaan ialah mereka perlu tahu tentang produk yang diusahakan itu dari awal hingga akhir. Misalnya, membuat kajian tentang ...

Source : Harmoni, 1 August 2017