Highway talks with Brunei

Malaysia and Brunei Darussalam are firming up their discussions on the implementation of the Pan Borneo Highway phase II project.
Category : post News

3,758 usahawan terima pembiayaan SPED

Di bawah SPED, kerajaan bertindak selaku pemilik dana dan melantik institusi kewangan yang dikawal selia oleh Bank Negara iaitu Bank Rakyat dan SME Bank sebagai pengurus dana.
Category : post News

Dana untuk biayai Pan Borneo mencukupi

Antara pakej ditawarkan ialah Contract Financing, i­REACH dan Rolling Expenditure Advance Cash Scheme serta beberapa program pembiayaan lain yang menyokong pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo.
Category : post News

Pertingkat jualan RM7 juta

Zinon Food Industry Sdn Bhd, pengeluar produk makanan dan minuman milik penuh Bumiputera di bawah jenama Hilal dan lman, menyasarkan peningkalan jumlah jualan kepada RM7 juta tahun ini
Category : post News