Perniagaan Dalam Digital / Business in Digital

Pada masa kini, setiap syarikat adalah syarikat berteknologi, bermakna teknologi kini menular ke dalam setiap sektor ekonomi. Samada syarikat bergantung kepada teknologi secara asas – seperti meningkatkan penyampaian produk dan perkhidmatan – atau dalam bentuk alat bagi memudahkan organisasi untuk membuat keputusan strategik yang lebih baik, teknologi merupakan satu blok membina yang penting untuk mana-mana perniagaan moden.

Nowadays, every company is a tech company, which means that technology now reaches into every sector of the economy. Whether relied on by companies in fundamental ways – such as improving the delivery of products and services – or simply by giving organizations the tools to make better strategic decisions, technology represents an essential building block for any modern day business.

Siapa Perlu Hadir ? / Who Should Attend ?

 • Usahawan-usahawan yang berminat dalam perniagaan-perniagaan teras melibatkan industri berasaskan teknologi. /
  Entrepreneurs who are into the core businesses involving technology-based industries.
 • Bercita-cita menjadikan Teknologi Maklumat sebagai pemboleh perniagaan.
  / Aspire to making IT (Information Technology) as an enabler of business

 

Business Model Canvas Explained

*Video credit to Strategyzer

Ciri Utama Program / Programme Highlights

 • Kesedaran untuk menyebarkan usaha perniagaan baru dan inovatif yang menggabungkan Pendigitalan dan Transaksi Merentasi Sempadan melalui teknologi dan e-commerce sebagai penggerak perniagaan untuk syarikat baru (startup).
  An awareness to propagate new and innovative business ventures that incorporates Digitalisation and Cross Border Transaction through technology and e-commerce as business enablers for startups.
 • Sebagai pad pelancaran kepada usahawan startup untuk menggabungkan penambahan nilai dan menyemai amalan terbaik dalam model strategik & operasi.
  As a launch pad for new startup entrepreneurs to embrace value creation and inculcating best practices in the strategic & operating model.
 • Sebagai platform kepada usahawan startup untuk dinilai kelayakan bagi mendapat pembiayaan dan bimbingan dari sudut penghasilan idea ke nilai komersil.
  A platform for startup entrepreneurs to be evaluated for financing and nurturing programme from the point of ideation to commercialisation.
 • Untuk menerajui aspirasi Kerajaan bagi menggalakkan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan di kalangan graduan muda.
  To spearhead Government’s aspiration to promote entrepreneurship as a career of choice among young graduates.

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi: For more info, please contact :

Bashari Mohd Sidek
Tel: 03-2615 2944 / 012-6245 218
bashari@smebank.com.my

Mohd Shahrom Shahril
Tel: 03-2615 2077 / 016-322 1988
mohd.shahrom@smebank.com.my

Nanthakumaran
Tel: 03-26153082 / 014-9009287
nanthakumaran@smebank.com.my