Di bawah SPED, kerajaan bertindak selaku pemilik dana dan melantik institusi kewangan yang dikawal selia oleh Bank Negara iaitu Bank Rakyat dan SME Bank sebagai pengurus dana.

Source : Utusan Malaysia, 11 Feb 2017